Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Nyheter SELL > Nyheter 2016 > Første møte i Bransjeråd for reiseliv på HiL

Første møte i Bransjeråd for reiseliv på HiL

Deltakere på møtet i Bransjeråd for reiseliv (foto: HiL)

Onsdag 24. august ble det første møtet i Bransjeråd for reiseliv gjennomført på Høgskolen i Lillehammer. Bransjerådets formål er å bidra til å styrke en kunnskapsdrevet utvikling innen reiseliv.

Bransjerådet inngår som en del av det revitaliserte Senter for reiselivsforskning (SfR), som er et sammenslutning mellom Høgskolen i Hedmark, Østlandsforskning, NINA og Høgskolen i Lillehammer.

Aktørene i bransjerådet er valgt ut fra geografisk spredning, og skal gjenspeile næringsstrukturen, samt inkludere både private og offentlige aktører.

FoU-representanter fra alle de fire konsortiepartnerne i SfR var tilstede på møtet og presenterte bredden i pågående forskningsprosjekter. Reiselivsutdanningen ved HiL ble også presentert.

Det ble spennende diskusjoner og mange gode innspill til både reiselivsutdanningen og fremtidige forskningsprosjekter.    

Om Senter for reiselivsforskning (SfR)

Senter for reiselivsforskning er etablert av Høgskolen i Lillehammer, Norsk institutt for naturforskning, Østlandsforskning og Høgskolen i Hedmark.

Senteret er dannet for å styrke den reiselivsrelaterte forskningen i Innlandet gjennom samarbeid og faglige synergier. Dette rommer også en ambisjon om større gjennomslagskraft i konkurransen om forskningsmidler.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 29.08.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L