Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Nyheter SELL > Nyheter 2016 > Garden som ressurs – næringsutviklingsprogram i Nord-Gudbrandsdalen

Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Lillehammer kan hjelpe deg med kompetanseutvikling. SELL utvikler og leverer kurs og studier som kan kombineres med jobb, og hvor det benyttes effektive læringsmetoder.

Garden som ressurs – næringsutviklingsprogram i Nord-Gudbrandsdalen

Bilde av en storgård. Foto: Lars T Johansen, SELL

Høsten 2016 skal gårdbrukere i Nord-Gudbrandsdalen få bistand til å utvikle sin forretningside til en plan som kan settes ut i livet. Målet er å gi gardbrukeren et verktøy og et nettverk for å utvikle egne og gardens ressurser til økonomisk vekst.

Det er Lillehammer Gudbrandsdalen Kunnskapspark og HiL som skal guide gårdbrukerne.

Overførbart til andre målgrupper

Gårdbrukerne skal gjennom to samlinger, henholdsvis i Ringebu 15. og 16. september og på Brimi Sæter 27. og 28. oktober, med oppfølging i etterkant.

Prosjektet vil evalueres etter gjennomføring, og det er en ambisjon om å videreføre kursopplegget også til andre målgrupper

Prosjektet er initiert av Regionrådet og det er HiLs avdeling Senter for livslang læring (SELL) i samarbeid med Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap som skal stå for gjennomføringen.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 03.10.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L