Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Nyheter SELL > Nyheter 2016 > Konferanse om fremtidens helse og bruk av teknologi

Konferanse om fremtidens helse og bruk av teknologi

Logo KlinIKT 2017

KlinIKT konferansene har som tema bruk av IKT for stadig å levere bedre helsetjenester til innbyggerne. Tittel på 2017-konferansen i Bergen 5.- 6. april er «Fremtidens helse - teknologi som mulighet». Påmeldingsfrist 1. februar 2017.

Litt om temaet

Tema som inngår i dette er helseplattformen, nasjonale løsninger, pasientsikkerhet, brukersentrerte løsninger og nye trender som den 4. industrielle revolusjon i helsevesenet.

Konferansen skal speile både behov, visjoner og vyer, men samtidig gi eksempler på konkrete praktiske nyvinninger hvor man har oppnådd resultater.

Målgruppe

Målgruppen for konferansen er personer med interesse for fagutvikling, ledelse, IKT, utdanning, forskning og utvikling i og for helse- og omsorgssektoren.  

Arrangør

Haukeland universitetssjukehus og Nasjonal IKT HF er i år vertskap for konferansen i samarbeid med Sykehuset Innlandet, NTNU og Høgskolen i Lillehammer (fra 1. januar 2017 Høgskolen i Innlandet).

Oppdragsenheten Senter for livslang læring (SELL) er teknisk arrangør.

Mer informasjon om konferansen finner du på: www.klinikt.no

Påmeldingsfrist 1. februar 2017

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 21.12.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L