Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Nyheter SELL > Nyheter 2016 > Lederutvikling på oppdrag hos norske kommuner

Les mer om Lederskap her:
www.lederskapas.no

Lederutvikling på oppdrag hos norske kommuner

Bilde fra Røros. Foto:Kristin Larsen, SELL

Siden 2013 har HiL samarbeidet med Lederskap AS om lederutvikling på oppdrag hos norske kommuner. Nå i høst starter vi et nytt kull både for Røros og Molde kommune. I tillegg starter vi et kull for Norsk kulturskoleråd i Møre og Romsdal.

Studiet organiseres i samarbeid med oppdragsgiver og inngår som del av kommunens/virksomhetens tilrettelagte leder- og organisasjonsutviklingsprosess. Studiet er samlingsbasert og gir 30 studiepoeng ved bestått eksamen. Studiet arrangeres lokalt hos oppdragsgiver. Den primære målgruppen er ledere i oppdragskommunene/- virksomhetene.
  

Litt om det faglige innholdet
Bakgrunnen for tilbudet er at ledere i folkevalgt styrte organisasjoner møter på en rekke utfordringer og dilemmaer. Noen av disse gjelder i de fleste organisasjoner, men mange er spesielt knyttet til offentlig sektor. Det er behov for dypere innsikt i hvilke vilkår de spesielle rammevilkårene i slike organisasjoner skaper og hvordan de møtes. Dette handler om forståelse av rollerelasjoner, grenser og ulike prosesser. Samhandling, delegering, autoritet og uformelle krefter representerer sentrale utfordringer for ledere i disse organisasjonene.  Erfaring viser at grensene er uklare og at forhold mellom roller og oppgaver kan være vanskelig å håndtere.
 

Studiet bygger på at ledere i offentlig sektor både har behov for å forstå disse elementene og sammenhengen mellom dem, men også for å arbeide konkret med egne utfordringer i lys av denne forståelsen. Det er derfor lagt opp slik at egne utfordringer identifiseres og analyseres, for så å danne grunnlaget for deltakernes individuelle og felles trening og læring med sikte på endringer i oppdragsgivers organisasjon. Trening i programmet/studiet skal gi grunnlag for håndtering i "hjemmeorganisasjonen". Felles forståelsesgrunnlag og samhandling mellom lederne som deltar i programmet skal gi grunnlag for samhandling mellom dem også i arbeidshverdagen. Det legges stor vekt på at deltakerne skal utvikle evner til å reflektere over grunnlaget for og vilkårene for egne handlinger i lys av relevante faglige perspektiver.

Sist oppdatert: Kristin Larsen 12.09.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L