Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Nyheter SELL > Nyheter 2016 > Ledige studieplasser på Ledelse av tverrfaglige prosesser

Ledige studieplasser på Ledelse av tverrfaglige prosesser

Illustrasjon av rennende vann over stener

Siden 2013 har HiL hatt samarbeid med Lederskap AS på gjennomføringen av lederutviklingsprogrammet Ledelse av tverrfaglige prosesser. Studiet har rekruttert godt i norske kommuner og øvrige offentlige organisasjoner. Nå er vi i gang med opptaket for 2017.

Offentlige organisasjoner er i kontinuelige endrings - og omstillingsprosesser. Uansett ledernivå vil dette kreve kunnskap om, holdninger til og ferdigheter til å lede tverrfaglige prosesser.

Samlingsbasert og praksisnært studium

Ledelse av tverrfaglige prosesser er et samlingsbasert studium på 30 studiepoeng, seks samlinger i året med oppstart i februar 2017.

Studiet er praksisnært. Forskning og erfaring viser at læring skjer best gjennom øving og trening i de "virkelige" omgivelsene. Det opprettes derfor en midlertidig "læringsorganisasjon". Dette er en organisasjon som har hovedoppgaver, roller og strukturer som en hvilken som helst annen organisasjon. Studiet gir deltakerne trening i møte, forstå og håndtere hvordan en skal lede tverrfaglige arbeidsprosesser.

Studiet får gode tilbakemeldinger

Dette er noen av uttalelsene fra evalueringen av studiet i 2016:

”Totalt sett noe av det mest virksomme jeg har vært med på i voksen alder.”
”Jeg er veldig fornøyd. Dette traff meg midt i blinken i forhold til jobbkrav og egen mestringsfølelse.”
”Meget fornøyd, har vokst som leder og menneske. Tusen takk!”
”Summa summarum svært praktisk lærerikt som jeg håper mange får mulighet til å delta på. Prøver å spre det rundt:)”

Sist oppdatert: Kristin Larsen 02.12.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L