Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Nyheter SELL > Nyheter 2016 > Nyutviklet emne i prosjektledelse

Logo for studiet Ledelse-myndiggjøring og prosjekt

Ledelse - myndiggjøring og prosjekt (LeMP) består av studieemnene:

  • Myndiggjørende ledelse, 15 sp
  • Verdiskapende prosjektledelse, 15 sp

Du kan søke på hele studiet under ett, eller kun enkeltemne.
Myndiggjørende ledelse startet i høst og vil være søkbart neste gang i februar 2017. Verdiskapende prosjektledelse er søkbart nå!

Nyutviklet emne i prosjektledelse

Prosjektledelse. Foto: Colourbox

Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og hvordan prosjekter kan benyttes til å nå organisatoriske mål, er en sentral kompetanse innen både offentlig og privat så vel som frivillig sektor. Studieemnet verdiskapende prosjektledelse starter opp i januar 2017 og er lagt opp med betydelig grad av nettbasert gjennomføring, kombinert med 2 samlinger.

Hva lærer jeg?
Studieemnet gir innføring i prosjekt som fenomen, herunder prosjekt som styrings-, organiserings-, ledelses- og arbeidsform. Videre gir emnet innføring i hvordan prosjektformatet kan anvendes i praksis samt bruk av prosjektstyringsverktøy og teamarbeid. De aller fleste innovasjonsprosesser organiseres som prosjekter, hvor ledelsesform, samarbeidsform og forholdet mellom ulike interessenter står sentralt. Andre viktige forhold som behandles i emnet er virtuelle team, håndtering av usikkerhet, læring i prosjekter og oppmerksomhet mot innovasjonsprosessers verdiskapende hensikter.
  
Hvordan er studiet organisert?
Emnet er lagt opp med betydelig grad av nettbasert gjennomføring, med en oppstartssamling 25.-26. januar og en avslutningssamling 15.-16. mars 2017. Studentene skal jobbe med faget på ulike måter: se videoforelesninger, lese litteratur, delta i diskusjonsforum på nettet og eventuelt etablere lokale diskusjonsgrupper der dette er naturlig. Fagpersonene på emnet vil følge studentene på nettet, veilede og svare på aktuelle spørsmål. Studentene vil jobbe i team med prosjekter og derved utøve samarbeidslæring knyttet til emnets temaer. Ved bruk av avgrensede, men i størst mulig grad reelle prosjekter, skal studentene gjennomføre prosjekter i team.
  
Verdiskapende prosjektledelse inngår i studieprogrammet Ledelse - myndiggjøring og prosjekt på til sammen 30 studiepoeng, men kan også tas som et enkeltstående emne på 15 studiepoeng.
        

Hvem passer studiet for?
Målgruppen for studiet er ledere og personer som aspirerer til lederstillinger innen offentlig, privat og frivillig sektor og for øvrige som ønsker kompetanseutvikling på prosjektledelse.

     
Praktisk informasjon:
Studieemnet er søkbart nå på https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf
Mer informasjon: http://hil.no/studiekatalog/Verdiskapende-prosjektledelse

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Kristin Larsen (61288203) for praktiske spørsmål og Torgeir Skyttermoen (99006662) for faglige spørsmål.

Sist oppdatert: Kristin Larsen 14.10.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L