Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Nyheter SELL > Nyheter 2016 > Over 9000 lærere deltar i SkoleVFL

Kontakt oss for oppdrag

Etter- og videreutdanning

Oppdragsenheten Senter for livslang læring (SELL) på HiL kan hjelpe deg med kompetanseutvikling.

SELL utvikler og leverer kurs og studier som kan kombineres med jobb, og hvor det benyttes effektive læringsmetoder.

Tlf.: 61288000/99577926
E-post: sell@hil.no

Over 9000 lærere deltar i SkoleVFL

Logo SkoleVFL

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har HiL utviklet to nettkurs (MOOCer) i Vurdering For Læring (SkoleVFL). Dette er tilbud for kompetanseheving som skal videreutvikle skolens vurderingskultur og bidra til økt læringsutbytte for elevene. Så langt har SkoleVFL til sammen over 9000 kursdeltakere fra 300 deltakende skoler!

Massive Open Online Course (MOOC) er fleksible nettkurs som er gratis og tilgjengelig for alle.

Versjon 1.0 og 2.0

SkoleVFL 1.0 var første runde som åpnet i april 2015. 6000 av kursdeltakerne deltar på denne MOOCen.

I mars 2016 åpnet så SkoleVFL 2.0. Uten aktiv markedsføring har denne allerede over 3000 kursdeltakere. Les mer om SkoleVFL

Se film om SkoleVFL

Framtidens måte for organisering og gjennomføring

Direktør i Utdanningsdirektoratet, Petter Skarheim, er svært fornøyd med denne satsingen.

I forrige uke inviterte han prosjektlederne fra HiLs oppdragsenhet Senter for livslang læring (SELL), Egil W. Hartberg og Vegard Meland til direktoratets internmøte for å presentere MOOCen.

Etter presentasjonen framhevet direktøren at SkoleVFL er framtidens måte å organisere og gjennomføre kompetansehevingstiltak på.

I tillegg påpekte han at SkoleVFL har langt flere deltakere enn hele den nasjonale Kompetanse for Kvalitet-satsingen.

Aktuelt å lage tilbud innen andre satsingsområder 

SkoleVFL 2.0 har løpende påmelding, og det ligger litt i luften at det kan bli enda flere versjoner av MOOCen, siden interessen er så stor.

Det er også aktuelt å lage MOOCer innen andre satsingsområder som for eksempel læringsledelse, grunnleggende ferdigheter og organisasjonsutvikling.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 05.04.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L