Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Nyheter SELL > Nyheter 2016 > Produserer video for Husbanken i samarbeid med Lillehammer kommune

Produserer video for Husbanken i samarbeid med Lillehammer kommune

Illustrasjonsfoto av et hus. Foto: Colourbox

Som deltager i Husbankens kommunesatsing, har Lillehammer kommune utarbeidet mål og strategier for det boligsosiale arbeidet. Målet er at så mange som mulig skal få etablere seg i egen bolig og barnefamilier prioriteres. På Lillehammer har mange flyktningfamilier fått innvilget "Startlån" gjennom denne ordningen. Høgskolen i Lillehammer ved Senter for livslang læring(SELL) lager nå en informasjonsvideo i samarbeid med Lillehammer kommune på oppdrag fra Husbanken om satsningen.

Videoen følger en familie fra Etiopia som går gjennom hele søkeprosessen tett fulgt av medarbeidere fra Lillehammer kommune. Vi blir med på hele løpet fra behovet for bolig oppstår, gjennom søknad for "Startlån", til budrunder og tilslag. Filmen skal understøtte "best practice" slik at også andre kommuner i landet kan lære av hvordan Lillehammer kommune kjører prosessen rundt "min første bolig".

Sist oppdatert: Kristin Larsen 10.10.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L