Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Nyheter SELL > Nyheter 2016 > Produserer video for Veidekke

Kontakt oss for oppdrag


Senter for livslang læring (SELL) ved HiL har en egen produksjonsenhet med kompetanse innen video- og multimediaproduksjon.

Tlf: 61 28 80 00
Faks: 61 28 82 00
E-post: sell@hil.no

Produserer video for Veidekke

Logo Veidekke

Høgskolen i Lillehammer ved Senter for livslang læring (SELL) skal på oppdrag for Veidekke Entreprenør AS produsere en informasjonsvideo om utbedringsarbeidet som gjøres på fylkesvei 255.

På oppdrag fra Statens vegvesen bygger Veidekke Entreprenør AS tunnel og utbedrer fylkesveg 255, også kjent som Skåbuvegen.

Strekningen er mellom Graupe – Massing, en total lengde på 2 550 meter veg utbedres og rassikres. 270 meter av strekningen utgjør graving av ny tunnel. 

Prosjektet har vært svært utfordrende med ekstremt terreng, porøst fjell og skjæringer opp mot 60 meter.

I denne sammenheng er det først og fremst et utstrakt HMS-arbeid som skal dokumenteres og belyses gjennom en informasjonsvideo.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 08.11.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L