Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Nyheter SELL > Nyheter 2016 > Samarbeid mellom HiL og Vågå hotell

Samarbeid mellom HiL og Vågå hotell

Vågå hotel. Foto: Vagahotel.no

Senter for livslang læring (SELL) og reiselivsmiljøet ved HiL skal bistå Vågå hotell med et kompetanseutviklingsprosjekt. Forprosjektet skal se på mulighetene for utvikling av helseturisme/helseprofil som satsingsområde for Vågå Hotel for å øke belegget i lavsesongsperioder. 

Forprosjektet er støttet med bedriftsmidler fra Forskningsrådet (VRI midler) og er et resultat av kompetansemegling fra Østlandsforskning ledet av Hans Olav Bråtå.

Målsetting ved kompetansemegling er å fremme økt innsats på forskning og utvikling (FoU) hos bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring for å øke bedriftens innovasjonsevne, og dermed verdiskapningen og konkurransekraften.

Prosjektleder er Irene Thorsplass og høgskolelektor Terje Onshus bistår med forskningskompetanse.

Oppstart for prosjektet er 01. november 2016.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 04.11.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L