Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Nyheter SELL > Nyheter 2016 > Stor interesse for videreutdanning i Rådgivning

Stor interesse for videreutdanning i Rådgivning

En veiledningssituasjon mellom en voksen og en ungdom. Ill. Colourbox

Hele 265 personer har søkt om studieplass på videreutdanning i Rådgivning 1 på Høgskolen i Lillehammer som skal starte høsten 2016. Dette er svært gode søkertall og dette viser at det er stor interesse for dette fagfeltet.

Studiet videreutdanning i Rådgivning er et tilbud til lærere gjennom Utdanningsdirektoratets strategi «Kompetanse for kvalitet». Over 5000 lærere kan få tilbud om et studieløp hvert år.  

For studieåret 2016-2017 er det utviklet 180 videreutdanningstilbud spesielt for strategien «Kompetanse for kvalitet» som universiteter og høgskoler tilbyr.  

  
Målet er god faglig og pedagigisk kvalitet
Videreutdanningen skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring, slik at de er godt rustet for livslang læring, for fremtidig arbeidsliv og for aktiv deltakelse i samfunnet. 

Studiet i rådgivning videreutvikler kompetanser i sosialpedagogisk og utdannings- og yrkesrådgivning. Hensikten er å utdanne rådgivere som drar veksler på hveranderes kompetanser og samarbeider om å løse rådgivningsfaglige utfordringer i skolens hverdag.

Høgskolen i Lillehammer tilbyr i tillegg Matematikk 2, 5.-10. trinn (nettbasert) gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

Sist oppdatert: Kristin Larsen 31.03.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L