Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Nyheter SELL > Nyheter 2016 > Studenter i bresjen for Våg & Vinn 2016

Våg & Vinn er et regionalt arrangement rettet mot studenter, gründere og næringsliv.

Følg utvikling opp mot arrangementet på Facebook!

Studenter i bresjen for Våg & Vinn 2016

Våg & Vinn konferansen

Den årlige Våg & Vinn-konferansen skal være en arena for innovasjon og motivasjon i Hedmark og Oppland. Årets arrangement 20. oktober har "Innovasjon" som tema og studenter i førersetet mht både planlegging og gjennomføring. Påmeldingsfrist 13. oktober!

Arrangementet vil finne sted på Høgskolen i Lillehammer, og da oppdragsgiver Innovasjon Norge sendte stafettpinnen til HiL, var det med en klar bestilling om at studentene skulle være i førersetet.

Temaet for Våg & Vinn 2016 vil også prege formen på arrangementet, med stor variasjon i formidlingsmåter og møteplasser.

Om Våg & Vinn

Som et ledd i et felles arbeid for å styrke etablerersatsingen i Innlandet, samler innovasjonsapparatet i Oppland og Hedmark ressursene og innsatsen mot gründerne i begge fylkene under navnet Våg & Vinn.

Den årlige gründerkonferansen Våg & Vinn er ett av resultatene av dette samarbeidet.

Konferansen har til hensikt å få opp interessen for innovasjon i Innlandet, skape en arena for motivasjon og inspirasjon, tilføre kunnskap, samt gjøre det mulig for folk med gode forretningsidéer å treffe likesinnede.

Likeledes er det et mål å koble nystartede bedrifter med etablert næringsliv.

Arrangementet vil være en del av Gründerdagene i Lillehammer 17. - 21. oktober.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 03.10.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L