Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Nyheter SELL > Nyheter 2016 > Videreutdanning for barnehageansatte

Søk her!

Søknadsportalen Udir.no åpner 15. mars, og søknadsfristen er 15.april.

Videreutdanning for barnehageansatte

Illustrasjon av en voksen og et barn i barnehage. Colourbox.com

Utdanningsdirektoratet tilbyr ulike videreutdanninger på deltid for barnehageansatte fra neste studieår, og har valgt å legge studiet "Læringsmiljø og pedagogisk ledelse", 30 studiepoeng, til Høgskolen i Lillehammer.

Studiet har tre todagerssamlinger i hvert semester.

Det legges vekt på varierte læringsmetoder, der teori knyttes tett til praksis.

Jane Haugseth fra pedagogikkmiljøet ved HiL er fagansvarlig, og oppdragsavdelingen ved HiL, SELL, bidrar med studieadministrasjon og tilrettelegging.
 

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 01.03.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L