Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Nyheter > Nyheter 2014 > Eksamen våren 2014 - viktig informasjon

Studenttorget

Studenttorget er høgskulen sitt informasjonssenter for studentar, tilsette og besøkande.

Ope alle kvardagar kl. 0800 - 1530
Frå 15. mai til 15. september: kl. 0800 - 1500

Tlf.: 61 28 81 02

E-post: studenttorg@hil.no

Eksamen våren 2014 - viktig informasjon

uten navn

Når kan eg sjå kandidatnummeret mitt i Studentweb? Når er fristen for å trekke seg frå eksamen? Bruke eg eit forsøk om eg blir sjuk undervegs i ein eksamen? Kva må eg gjera viss eg ynskjer å betre ein eller fleire karakterar?

Alle desse spørsmåla, samt andre eksamensrelaterte spørsmål, vil du kunne finne svar på her: http://www.hil.no/for_studenter/eksamen

Eksamenskontoret vil i løpet av eksamensperioden våren 2014 ha begrensa kapasitet på å kunne svare studentane på e-post. Eksamenskontoret ber difor studentane om å bruke HiL si webside til å finne svar på sine spørsmål kring eksamen.  

Går du innom Studenttorget vil du også kunne få svar på dine spørsmål der!

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 06.05.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L