Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Nyheter > Nyheter 2016 > Fusjon av SOPP og SiH – hva betyr det for deg som student?

Les mer om fusjonen

Fusjon av SOPP og SiH – hva betyr det for deg som student?

Lapp med HiL+HiHm=sant

Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark slås sammen med virkning fra 1. januar 2017 under navnet Høgskolen i Innlandet. Dette innebærer at Studentsamskipnaden i Oppland og Studentsamskipnaden i Hedmark slår seg sammen fra samme tidspunkt til Studentsamskipnaden i Innlandet.

Du som student vil i starten imidlertid merke lite til dette, studentvelferden vil inntil videre fortsette som i dag i Oppland og Hedmark.

Samkjøring av systemer og utvikling av felles studentvelferd

Fusjonen har bl.a. som mål å utvikle en enda bedre studentsamskipnad. Styret til den nye studentsamskipnaden vil i begynnelsen av 2017 igangsette en strategiprosess for å utvikle felles studentvelferd til studentene ved Høgskolen i Innlandet.

Samtidig skal en mengde forhold og systemer samkjøres som et resultat av fusjonen.

Noen endringer må av praktiske årsaker gjelde allerede fra 1. januar 2017:

  • Sentralbord: Studentsamskipnaden i Innlandet sitt sentralbordtelefonnummer vil være 41 45 49 00.
  • Adresse: ny postadresse blir Studentsamskipnaden i Innlandet, Postboks 194, 2601 Lillehammer. Besøksadresser blir som før.
  • Semesteravgift: Kunnskapsdepartementet har vedtatt at semesteravgiften i 2017 blir, inntil til annet er bestemt, kr 445 kroner per semester for studenter tilknyttet Høgskolen i Innlandet.

Nærmere informasjon om fusjonen vil bli lagt ut fra 2. januar 2017.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 21.12.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L