Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Nyheter > Nyheter 2016 > Fusjon – hva betyr det for deg som student?

  • Du kan følge utviklingen i fusjonsprosjektet på fusjoninnlandet.no.
  • Fra 1. januar får Høgskolen i Innlandet nye eksterne nettsider: inn.no

Fusjon – hva betyr det for deg som student?

Tallene 2017 med studenterlue (Ill.: Colourbox)

1. januar 2017 er Høgskolen i Lillehammer historie og du blir student ved Høgskolen i Innlandet. Fusjonen har bl.a. som mål å utvikle en enda bedre høgskole, men dette betyr ikke at du som student vil møte en helt annen studiehverdag når du kommer tilbake til ditt studiested etter juleferien.

Studentkort: Alle studentkort virker som normalt til annen informasjon gis.

Sentralbord: Felles telefonnummer for Høgskolen i Innlandet er 62 43 00 00 fra 1. januar 2017.

Pålogging: Ingen endring i pålogging til høgskolens systemer inntil videre. Eksempel: som student ved tidligere Høgskolen i Lillehammer skal du fortsatt velge Høgskolen i Lillehammer som institusjon ved pålogging til Studentweb.

Studieprogram: Det foretas ingen umiddelbare endringer i høgskolens studieprogrammer, og du har rett til å fullføre etter den studieplanen du er tatt opp til. Du kan forholde deg til samme studieveiledere som tidligere for ditt studieprogram.

Vitnemål: Vitnemål utstedes fra Høgskolen i Innlandet fra og med 1. januar 2017.

Semesteravgift: Semesteravgiften økes fra 420 kroner til 445 kroner. Dette er vedtatt av Kunnskapsdepartementet.

Rettigheter og plikter: Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer, som regulerer dine rettigheter og plikter som student, vil gjelde ut inneværende studieår. Ny studieforskrift for Høgskolen i Innlandet vil tre i kraft fra 1. august 2017.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 11.12.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L