Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2010 > Arkiv 2009 > Arkiv > Spennende masterprosjekter - tett og godt fagmiljø

Masterstudier ved Høgskolen i Lillehammer

Masterstudenter i diskusjon (Foto: Gro Vasbotten)

Høgskolen tilbyr idag masterstudier innen helse- og sosialfag, fjernsynsfag, pedagogiske fag, og innen offentlig forvaltning og næringsutvikling.

De fleste masterstudiene ved høgskolen kan gjennomføres på heltid over to år eller på deltid over fire år.

Studenter har også mulighet til å veksle mellom heltid og deltid i løpet av studiet. Studiene er bygd opp av ulike emner på 15 studiepoeng med avsluttende eksamen, samt en avsluttende masteroppgave.

Søknadsfrist for masterstudiene er 15. april 2009.

Det søkes om opptak direkte til høgskolen gjennom Lokalt opptak.

Les mer om:

Spennende masterprosjekter - tett og godt fagmiljø

Eva Marie Uddu, Mariann Grongstad Furulund og Thea Røhr Østvold (Foto: Gro Vasbotten)

Vi møtte de tre masterstudentene Eva Marie Uddu, Mariann Grongstad Furulund og Thea Røhr Østvold som alle tre holder på med masteroppgave i film- og fjernsynsvitenskap i kaffebaren HiLde for å få vite litt mer om masterstudiet.

- De tre var enige om at de viktigste årsakene til å ta et masterstudium var mulighet til å fordype seg, at de hadde lyst til å studere mer, og at de tror at et fullført masterstudium vil bedre mulighetene på arbeidsmarkedet.

Alle tre er godt i gang med masteroppgaven og tema for disse sier noe om bredden i studiet.

Om masteroppgaven
Masteroppgaven er på 60 studiepoengp og dekker hele 2. studieår, men allerede i den første uka av studiet blir studentene oppfordret til, og må komme opp med et par temaer som de kan tenke seg å skrive om.

Parallelt med emnene i det første studieåret utvikles så temaet for masteroppgaven slik at de kan begynne rett på arbeidet med masteroppgaven om høsten i andre studieår.

Spennende masteroppgaver
Eva Marie Uddu har en Bachelor i medievitenskap fra NTNU og valgte å dra til Lillehammer fordi studiemiljøet er mindre og tettere, og fordi fagmiljøet i film- og fjernsynsvitenskap er kjent for å være godt.

Eva Marie Uddus masteroppgave har arbeidstittelen “Norsk musikkvideobransje på 2000-tallet”. I dette prosjektet er hensikten å forstå musikkvideoens utvikling og posisjon i Norge fra år 2000 og fram til idag ut fra et tredelt perspektiv; den norske musikkvideobransjen i praksis, norske musikkvideoer som tekst og norsk musikkvideos kontekst.

Blant annet drøftes videoens funksjon, trender i det visuelle utrykket og sammenhengen med de kontekstuelle elementene og musikkbransjen i seg selv.

Et sentralt område er hvordan nedgangen i platesalget fra midten av tiåret har påvirket uttrykket i videoen og satsingen fra plateselskapenes side, og hvordan internett i dag er blitt den primære visningsarenaen for musikkvideo. Mye av stoffet er basert på intervjuer med aktører i bransjen.

Ser på norske Oscar-kandidater
Mariann Grongstad Furulund har Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap fra Høgskolen i Lillehammer (HiL) og gikk direkte videre på masterstudiet. Hennes masteroppgave har den foreløpige tittelen “De norske Oscar-kandidatene fra 1996-2008”.

- Jeg har tre forskjellige innfallsvinkler til de tolv kandidatene, sier hun. Først skriver jeg et filmhistoriekapittel der jeg undersøker hvordan de tolv filmene har blitt behandlet i forskjellige filmhistoriske verker. Deretter kartlegger jeg tendenser i denne tolvårsperioden, for å danne en oversikt over egenskaper de tolv Oscar-kandidatene har.

I kapittel to gjør jeg en casestudie av suksessen "Elling", der jeg blant annet foretar en komparativ analyse til "Shine", "Forrest Gump" og "Good Will Hunting", og plasserer "Elling" under en europeisk filmtradisjon.

Til slutt gjør jeg en markedsanalyse av "Hawaii Oslo", der jeg undersøker hva slags egenskaper produksjonsselskapet har fokusert på ved filmen for å danne størst mulig oppmerksomhet rundt den i nominasjonsprosessen i Amerika.

Betydningen av en en filmplakat
Thea Røhr Østvold som også har Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap fra HiL forteller at hennes masterprosjekt er om Norske filmplakater fra 1960 til i dag.

- Dette er et emne som det har vært skrevet svært lite om i Norge, forteller hun. Jeg ser på et utvalg av norske filmplakater fra 1960 til i dag for å se hvordan filmplakaten har forandret seg, og hvilken rolle den spiller.

For å se hvordan dagens filmplakat ser ut, og hvordan prosessen foregår, gjør jeg en casestudie der jeg ser nærmere på firmaet Fruitcake som har designet filmplakater for over 20 norske filmer siden 2004.

Jeg vil finne ut om den norske filmbransjen har skjønt betydningen av en god filmplakat, og om det er en økende bevissthet rundt markedsføring av norsk film i forhold til tidligere hvor markedsføringen i større grad var preget av tilfeldigheter.

Utvikler analytiske evner
Alle tre er enige om at noe av det mest spennende med studiet er at man får mulighet til å spesialisere seg på et eget felt, og at man slik kan tilegne seg kompetanse som ingen andre har.

Samtidig mener de at arbeidet med masteroppgaven utvikler analytiske evner og evner til å jobbe sjølstendig og strukturert. Dette er kvaliteter som etterspørres i alle jobbutlysinger. Og sjøl om arbeidet med masteroppgaven gjør dem spisskompetente på sine felt, er arbeidsformen noe som de kan bruke til å jobbe med andre områder.

Lite og tett fagmiljø
Studentene er svært fornøyd med at de har egen lesesal i tilknytning til fagmiljøet, og at det er lett å kontakte fagpersoner dersom det er noe de lurer på. Oppfølgingen er god, og gjennom evalueringer som gjøres underveis utvikles studieplanen.

Ingen av de tre angrer på at de startet på studiet, og alle ser fram til å søke jobber fra høsten av.

På bildet sees fra venstre Eva Marie Uddu, Mariann Grongstad Furulund og Thea Røhr Østvold.

Tekst og foto: Gro Vasbotten

Sist oppdatert: Administrator User 26.06.2009

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L