Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2010 > Arkiv 2009 > Arkiv > Varierte yrkesmuligheter med film- og fjernsynsvitenskap

Film- og fjernsynsvitenskap

 

- Etterspørselen etter fjernsynsfaglig kompetanse er økende i mediebransjen, sier førsteamanuensis Tore Helseth.

En Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap kvalifiserer til opptak ved Master i film- og fjernsynsvitenskap.

Gjennom masterstudiet får du anledning til å skaffe deg en bred teoretisk forståelse og en høy analytisk kompetanse innenfor området levende bilder.

Arbeidet med masteroppgaven vil gi deg mulighet til å gå i dybden på et område du er særlig opptatt av, og bidra til kunnskapsutvikling på høyt nivå.

Høgskolen i Lillehammer leder også arbeidet med å etablere en doktorgrad innen visuelle medier sammen med høgskolene i Gjøvik og Hedmark.

 

Les mer om våre studier:

Varierte yrkesmuligheter med film- og fjernsynsvitenskap

Film- og fjernsynsbransjen er i vekst (Foto: Sigrun Skaare)

De siste ti årene har det vært et voksende og robust produksjonsmiljø rettet mot fjernsyn i Norge. Også norsk filmbransje er vekst, og dette skaper større kontinuitet i bransjen og åpner for mange muligheter for kandidater innen film- og fjernsynsvitenskap.

Bransjen trenger kvalifiserte folk
- Vi ser bl.a. at NRK og de kommersielle kanalene ser ut til å satse mer på egenproduksjon av serier, sier førsteamanuensis og studieleder Tore Helseth. Dette innebærer at etterspørsel etter fjernsynsfaglig kompetanse er økende i mediebransjen. Man trenger folk med kunnskap om hva markedet etterspør og som kritisk kan vurdere seriers kvalitet.

- Samtidig hevder kritiske røster at norske TV-anmeldere er kunnskapsløse og uten spesialkompetanse (nrk.no), sier Helseth. Her er åpenbart en nisje for film- og fjernsynsvitere med interesse i retning av journalistikken.

Behov for kompetanseløft i det offentlige
Det er dessuten interessante arbeidsmuligheter innenfor det offentlige. Det trengs kvalifiserte folk til å bevilge penger til medieproduksjon gjennom offentlige støtteordninger.

Fylkeskommunenes kulturavdelinger jobber med formidlig av film bl.a gjennom ”Den kulturelle skolesekken” og i Kulturdepartmentet skal mediefeltet utredes og overvåkes.

- Dessuten er det jo kinoer i de fleste kommuner som også skal ha sine ledere i tillegg til at stadig flere filmfestivaler skal ha kvalifiserte medarbeidere, sier Helseth.

Muligheter innenfor undervisning
Også innenfor undervisningssektoren er det behov for folk med kunnskap innen film- og fjernsynsvitenskap.

Bl.a. er det innen utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon i den videregående skolen behov for kvalifiserte folk både på det teoretiske og det praktiske plan.

Mulighetene er i det hele tatt mange, sier Helseth. Bare tenk på den posisjonen film- og fjernsynsmediene har i dag, hvor viktige de er i samfunnslivet, i politikken og i vårt personlige liv. Det er klart at det finnes mange yrkesmuligheter her for dem som vil jobbe med medier på ulike områder i samfunnet.

Sist oppdatert: Administrator User 26.06.2009

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L