Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2010 > Læringsmiljøprisen 2010 gikk til to studiemiljøer

Studiekvalitetsdagene 2010:

Studiekvalitetsdagene.2010.Læringsmiljøprisen til idrett. (foto: Gro Vasbotten)

Læringsmiljøprisen ble utdelt av Prorektor Jens Uwe Korten til Høgskolelektor Marit Roland Udnæs som mottok den på vegne av studiet Bachelor/årsstudium i idrett

Læringsmiljøprisen 2010 gikk til to studiemiljøer

Studiekvalitetsdagene.2010.Læringsmiljøprisen til BOL. (foto: Gro Vasbotten)

I forbindelse med de årlige Studiekvalitetsdagene på Høgskolen i Lillehammer ble i år læringsmiljøprisen delt mellom to studiemiljøer, Bachelor/årsstudium i idrett og bachelor i organisasjon og ledelse. Student Karoline Spange og Høgskolelektor Torgeir Skyttemoen mottok prisen på vegne av organisasjon og ledelse.

Studentenes læringsmiljøpris deles ut til studiemiljøer der det er et godt læringsmiljø eller læringsmiljøet er i positiv utvikling. Gode læringsmiljøer oppstår i samarbeid mellom fagansatte og studenter

Hva prispengene skal brukes til
Det er Læringsmiljøutvalget (LMU) ved høgskolen som utnevner prisvinnere etter innkomne forslag fra studentene. På bakgrunn av forslagne mente i år LMU at de to kandidatene begge var verdige vinnere.

Prispengene på 25. 000 kroner ble derfor delt og de to studiemiljøer kan fritt disponere midlene til å fremme det videre arbeid med læringsmiljøet.
Organisasjon og ledelsesstudentene ønsker å arrangere en karrieredag, mens idrettsstudentene antakelig vil arrangere en studietur, eller besøke et idrettsarrangement.

Studentenes begrunnelse for nominasjonen til Bachelor i organisasjon og ledelse
- Når det gjelder samarbeidet mellom studenter og ansatte, vil vi si at dette fungerer svært godt. Omtrent tre ganger i semesteret arrangeres det studieutvalgsmøter hvor de tillitsvalgte fra alle kullene og de ansatte møtes for å diskutere ting som angår studiet.

Vi har åpne og gode diskusjoner, hvor studentene tar aktivt del i det som skjer. Og det er studentene som utarbeider sakslister, sender møteinnkallinger, leder møtene og skriver referater. De tillitsvalgte på studiet er aktive i sin stilling som mellomledd mellom studenter og ansatte.

Både studieleder og de fleste forelesere har gjort seg svært tilgjengelige for studentene, hvor det er en god kultur for spørsmål og diskusjoner i forelesningene, og diskusjonsforum i fronter brukes aktivt.

Studentene oppfordres til å engasjere seg og til aktivt å ta del i forelesninger og det som ellers skjer på studiet. Studentene blir stilt til ansvar for sin egen studiehverdag og får gode tilbakemeldinger på det vi gjør og inntrykk av at det er positivt å engasjere seg.

Studentenes begrunnelse for nominasjonen til Bachelor/årsstudium i idrett
- Miljøet mellom studentene på studiet er utrolig godt, og selv om dét er en essensiell suksessfaktor for studiet, ville aldri arbeidsmoral og resultater blitt nådd uten et godt fagteam.

Flere av studiets forelesere har i tillegg til ordinære forelesninger, undervisning i flere idrettsaktiviteter som langrenn, skileik og basistrening. Gjennom forelesernes rolle som aktivitetsledere og deltakere i fysisk aktivitet blir vi som studenter bedre kjent med, og mer komfortable med foreleserne, noe som skaper en tryggere og lettere atmosfære i forelesningssalen.

Studiet har på andre og tredje året store mengder arbeid i lab, og ut ifra det vi har hørt fra studenter fra 2. og 3. året, har timene på laben videreført idrettsaktivitetenes og kollokvienes sosiale funksjon.

Foreleserne er også veldig flinke til å gjøre seg selv tilgjengelige for studentene i arbeidet med arbeidskrav og diverse arbeidsoppgaver. Det er sjeldent vi som studenter møter en stengt dør på kontorene, og man kan trygt ringe med spørsmål til et flertall av døgnets timer.

Sist oppdatert: Maria Wilkens 18.03.2010

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L