Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2015 > Aktuelt studium: Vernepleie deltid

Lenker

Søknadsfrist: 15. april 2015 på Samordna opptak.

Aktuelt studium: Vernepleie deltid

Guro Rugstad og Willy Ytredal studerer Bachelor i vernepleie på deltid (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

HiL har i flere år tilbudt Bachelor i vernepleie som samlingsbasert deltidsstudium over fire år. I 2015 er det nytt opptak, og for at du skal få et bedre innblikk i studietilbudet, har vi snakket med studentene Willy Ytredal og Guro Rugstad.

Begge de to fullfører bachelorgraden i 2016 og vi traff de to blide studentene i vrimlearealet Glassgården på HiL for en prat. 

Willy

Willy Ytredal studerer Bachelor i vernepleie på deltid (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Willy Ytredal er 50 år og bor i Bergen. Hans motivasjon for å gå i gang med et relativt langt studium i litt voksen alder, er ønsket om fast jobb.

- Jeg har i flere år jobbet mer eller mindre full tid i psykiatrien i Bergen, men uten en relevant utdanning får jeg ikke fast jobb, så derfor bestemt jeg meg for å bli student igjen, forteller han. 

- Det var viktig for meg å finne et deltidsstudium som lot seg kombinere med at jeg bor i Bergen og jobber der. Valget falt på Lillehammer fordi studiet er samlingsbasert og fordi det legges til rette for at praksisperiodene kan gjennomføres i Bergen og omegn. Jeg hadde ingen mulighet til å ta et studium som har undervisning hver uke andre steder enn i Bergen, derfor er samlinger på tre - fem dager noen ganger i semesteret helt ypperlig. Samlingene gir meg også mulighet til å ha fullt fokus på studiene de dagene samlingene varer. 

- Jeg vil jobbe med mennesker, forteller Willy som trives i psykiatrien. Ved siden av at studiet gir meg formell kompetanse, gir det meg inspirasjon i den daglige jobben. Jeg får nye verktøy som jeg kan bruke i det daglige. Positivt er det også at jeg ved ved fullført bachelorgrad får autoriasasjon som helsepersonell. 

Guro 

Guro Rugstad, 27 år og fra Skien. Før hun kom til HiL i 2012 hadde hun jobbet i fem år som assistent i omsorgssektoren i hjembyen Skien.

- Jeg valgte videre utdanning for å få bedre og sikrere jobbmuligheter, og for å få mer spennende arbeidsoppgaver, sier hun.

Guro Rugstad studerer Bachelor i vernepleie på deltid (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

- Deltidsstudier valgte jeg fordi jeg ville ha muligheten til å jobbe ved siden av studiet slik at jeg får mindre studielån. Den første delen av studiet bodde jeg i Skien og drog til Lillehammer på samlinger. Praksisperiodene hadde jeg i Skien og HiL la til rette for at dette var mulig, noe som er veldig positivt, sier hun. Det gjør det mulig å bo langt unna Lillehammer og likevel få gjennomført studiet. I periodene mellom samlingene bruker vi internett for å holde kontakt og for å sikre progresjon i studiet.

- Jeg valgte Lillehammer fordi jeg synes byen er fantastisk fin, og jeg hadde også hørt mye positivt om studentmiljøet. Dette viste seg å være riktig, så midtveis i studiet valgte jeg å flytte til Lillehammer fordi jeg trives så godt.

- Her har jeg kombinert studiet med 60 prosent stilling i Lillehammer kommune. Det har fungert flott, forteller hun.

- Jeg anbefaler både vernepleierstudiet på Lillehammer og utdanningen som vernepleier. Studiet er godt, og HiL tilrettelegger for muligheten til å kombinere utdanning og jobb eller omsorgsoppgaver på en god måte. Vi har et fint miljø med forskjellige mennesker med stor aldersspredning og mye erfaring. Å bli vernepleieer gir meg gode og varierte jobbmuligheter.

- Jeg har allerede fått jobb som er relevant for utdanningen min, så i slutten av mars flyttet jeg tilbake til Skien. Parallelt med at jeg begynner i ny jobb, skal jeg fullføre studiet - noe den nye arbeidsgiveren min legger tilrette for.

Anbefaler studiet og studiemiljøet

- Vi kan absolutt anbefale studiet til andre, avslutter de to. Vi har kompetente og inkluderende lærere, og ikke minst gir alderspredningen og all erfaringen som studentene har, en ekstra dimensjon til studiehverdagen som vi setter stor pris på, sier Guro og Willy til slutt. 

Tekst og foto: Gro Vasbotten

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 13.04.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L