Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > IT avdelingen > Ansatte på IT-tjenesten

Ansatte på IT-tjenesten

Gunnar Toftegaard
IT-direktør
+47 61 28 83 93/406 46 743
gunnar.toftegaardSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Gunnar Toftegaard

Kai Gjessing
IT/Nettverk
+47 61 28 83 73/907 77 108
kai.gjessingSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Kai Gjessing

Kadaffi Nasir
IT/Nettverk
+47 61 28 81 81
kadaffi.nasirSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Achmad Kadaffi Nasir

Bjørnulf Hafstad
Læringsteknologi og innovasjon
+47 61 28 82 05/402 04 422
bjornulf.hafstadSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Bjørnulf Hafstad

Randi Elisabeth Hagen
Læringsteknologi og innovasjon
+47 61 28 85 60
randi.hagenSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Portrett Randi Hagen

Ian James McKelvey
Læringsteknologi og innovasjon
+ 47 61 28 85 52
ian.mckelveySPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Portrett Ian McKelvey (foto: privat)

Daniel Buck
Læringsteknologi og innovasjon
+ 47 61 28 84 97
daniel.buckSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Portrett Daniel Buck (foto: Sigrun Skaare)

Karl Morten Ramberg
Læringsteknologi og innovasjon
karl.morten.rambergSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Portrett Karl Morten Ramberg (foto: privat)

Per Martin Haddeland
IT/Server team
+47 61 28 82 70/911 46 196
per.martin.haddelandSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Per Martin Haddeland

Jennifer Tierney-Sveigdalen
IT/Server team
+47 61 28 80 31
jennifer.sveigdalenSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Jennifer Tierney-Sveigdalen (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Christian Gunstad
IT/Server team
+47 61 28 82 06
christian.gunstadSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Christian Gunstad (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Per Vinding
IT-rådgiver for forskning
+4761288011
per.vindingSPAMFILTER@inn.no
Mer informasjon..
Person

Margrete Rundtom
IT/Support
+47 61 28 83 83/970 20 044
margrete.rundtomSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Margrete Rundtom (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Marius Amundsen
IT/Support
+47 61 28 83 40
marius.amundsenSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Marius Amundsen

Gudveig  Skrutvold
IT/Support
+47 61 28 83 33
gudveig.skrutvoldSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Person

Bjørn Erik Fredriksen
IT/Support
+ 47 61 28 85 76
bjorn.erik.fredriksenSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Person

Ole Henrik Myhren
Driftsoperatør
+47 61 28 84 36
ole.henrik.myhrenSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Ole Henrik Myhren (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Erik Vangen
IT/Support - Lærling
+47 61 28 84 31
erik.vangenSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Erik Vangen (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Jonas Brøste Velure
IT/Support - Lærling
+47 61 28 84 33
jonas.velureSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Jonas Brøste Velure

Emil  Fossum
IT/Support - Lærling
+ 47 61 28 85 45
emil.fossumSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Emil Fossum (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Edvard Kaldhusdal
IT/Support - Lærling
+ 47 61 28 85 46
edvard.kaldhusdalSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Edvard Kaldhusdal (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L