Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > IT avdelingen > Avhending IT-utstyr

Avhending IT-utstyr

Avhending innebærer at materiell overdras til andre enn statens egne etater.

HiL forholder seg til Normalinstruks for utrangering og kassasjon av materiell og bygninger samt for avhending av materiell som tilhører staten

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/normalinstruks-for-utrangering-og-kassas/id107807/

I tillegg har HiL egne retningslinjer for avgang av driftsmidler Økonomihåndboka - Kap.6 anleggsmidler - Avgang.
Rutine for avgang anleggsmidler skal følges.

http://feide.compendia.no/Kunder/hil/ph.nsf/unique/AF92CFD88DD708D8C1257DDB0045D556

IT-avdelingen oppgraderer fra tid til annen utstyr og sitter gjerne igjen med fungerende IT-utstyr som ikke kan nyttes ellers i virksomheten. Slik utstyr kan være av nytte for veldedige organisasjoner eller andre non-profit virksomheter og det kan etter søknad avgjøres om utstyr kan gis i gave uten vederlag.

Eksempler på type utstyr:

-PC'er
-Skjermer
-Nettverksutstyr
-Periferiutstyr

Søknad

Før vurdering må søknad sendes til avhending-it@hil.no med ønske om type utstyr, til hvilket formål utstyret er tiltenkt, personalia/organisasjonsnummer.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 02.08.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L