Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > IT avdelingen > Trådløs dekning

Trådløst nettverk ved Høgskolen i Lillehammer

Denne siden er ikke lenger i bruk, vennligst se Trådløst nettverk.

Sist oppdatert: Ole Henrik Myhren 09.12.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L