HiL > IT avdelingen > Utstyr i auditorier og klasserom

Skriv ut Skriv ut

Utstyr i auditorier og klasserom

Høgskolen har åtte auditorier og ti klasserom med teknisk utstyr. Alle undervisningsrommene har:

  • Whiteboard, videokanon, kraftig datamaskin tilkoblet internett, trådløs mikrofon.
  • I tillegg er det muligheter for enkel tilkobling av ekstern bærbar maskin/kamera eller annet utstyr.
  • Fem av rommene er utstyrt med Activepanel med ActiveStudio som er skrivbare skjermer.
  • Det er teleslynge i alle rom. Auditorium H, og klasserommene G-101, G-102, G-107, G-201, G-203, S-217, og V-21 bruker IR for overføring av signal til mobil mottager, som lånes ut fra Servicesenteret. 
  • I Ø113 er det også installert videokonferanse. Rommet kan utvides med rom Ø-112.

Auditorier med amfi

Aud-A, Lågen 300 plasser
Aud-B, Balberg 230 plasser
Aud-C, Bæla 130 plasser
Aud-D, Skurva 73 plasser
Aud-E, Korgen 68 plasser
Aud-F, Kannik 72 plasser
Aud-G, Kiljan 98 plasser
Aud-H, Fiskevarpet 40 plasser

Klasserom med "flatt" gulv

G-101
G-102
G-107
G-201
G-203
S-217
V-21
Ø-110
Ø-112
Ø-113

AUD.1
AUD.2
Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 02.08.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L