home

Høgskolen i Innlandet fra 1. januar 2017

Oversiktsbilde Storhove

Fra 1. januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark under navnet Høgskolen i Innlandet.

Her finner du de nye nettsidene for Høgskolen i Innlandet

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 03.01.2017