home
tab
Oversiktsbilde Storhove

Høgskolen i Innlandet fra 1. januar 2017

Fra 1. januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark under navnet Høgskolen i Innlandet.

Her finner du de nye nettsidene for Høgskolen i Innlandet