home

Arbeids- og organisasjonspsykologi

Back Tilbake
Kode
PSY2202/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Leif Rydstedt
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i teoretisk og kritisk analyse av noe viktigere tema innenfor arbeids- og organisasjons- psykologi. Emnet tar for seg viktige problemstillinger og teorier for å belyse prosesser rundt organisasjonskultur, ledelse, personalarbeid og hvordan miljø, psyko-sosiale og individuelle prosesser påvirker og blir påvirket av arbeidsplassen - gjennom en kritisk gjennomgang av generelle psykologiske teorier og forskning innenfor organisasjon og arbeidsliv.


Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studentene: 

grunnleggende kjennskap til og kunnskaper om:

  • psykologiske teorier og problemstillinger innen  Arbeids- og organisasjonspsykologi
  • psykososiale aspekter av arbeidslivet
  • forskning knyttet til psykologiske aspekter innen organisasjon og arbeidsliv
  • arbeidsforhold og påvirkning på mental helse og trivsel
  • organisatoriske faktorer for arbeidsroller og arbeids innhold
  • organisasjons- kultur, endrings, og rekrutterings prosesser
  • individuelle faktorer som påvirke arbeidsforhold og tilpasninger til arbeidslivet

praktiske ferdigheter i

  • kritisk analyse av teoretiske og praktiske tilnærminger av problemstillinger i arbeidslivet
  • tolkning og formidling av psykologiske teorier, forskning og praktiske tilnærminger innen arbeids- og organisasjonspsykologi

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger kombinert med seminar, øvelser og arbeidskrav. Engelsk og Skandinavisk språklig undervisningsmateriale blir benyttet.


Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper:

PSY2301 Biologisk psykologi og PSY2302 Kognitiv psykologi

Emne er obligatorisk for

Ba psykologiArbeidskrav

Obligatorisk deltakelse i seminarer


Eksamensform

4-timers skriftlig dagseksamen.


Tillatte hjelpemidler

Ingen
Overlapp

Emnet PSY2202/1 Arbeids- og organisasjonspsykologi overlapper med emnet PSY2002/1 Arbeids- og organisasjonspsykologi med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen