home

Helse- og miljøpsykologi

Back Tilbake
Kode
PSY2303/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Svein Åge Kjøs Johnsen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en grunnleggende forståelse av helse og miljøpsykologien, inkludert historikk og feltets status i dag, samt å frembringe økt forståelse av og forbedring av menneske – helse- miljø relasjoner og å gjøre psykologien mer relevant for dagliglivet. Menneskets respons på naturomgivelsene vil bli gitt særlig vekt, blant annet gjennom evolusjonsteoretiske forklaringsmodeller. Miljøpsykologiens bidrag til estetiske spørsmål og miljøvern vil også bli behandlet.


Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

  • Grunnleggende kunnskap om miljøpsykologi som psykologisk fagområde inkludert fagets historikk og status nasjonalt og internasjonalt.
  • Innsikt i temaområdene miljøpersepsjon, miljøkognisjon og miljørisiko, personlighet og miljø, personlig rom, boligspørsmål, urban miljøpsykologi, fysisk og psykisk arbeidsmiljø, og grønn miljøpsykologi: Helse, restitusjon og miljøvennlig atferd.

 

Ferdighetsmål:

  • Kjenne til og være i stand til å anvende noen miljøpsykologiske kartleggingsmetoder.
  • Kunne presentere og drøfte miljøpsykologiske problemstillinger på en faglig forsvarlig måte.

Generell kompetanse:

  • Være i stand til å redegjøre for et psykologisk perspektiv på problemer knyttet til det fysiske miljø.
  • God innsikt i miljøpsykologisk kunnskap om viktige sammenhenger mellom fysisk miljø og menneskelig atferd og opplevelse.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, PBL-gruppeundervisning/seminar, veiledning


Forkunnskapskrav

PSY1006 Innføringsemne II/ Examen facultatum, PSY1008 Sosialpsykologi og PSY1007 Psykologiske forskningsmetoder I

Anbefalte forkunnskaper
PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder II

Emne er obligatorisk for

Ba psykologiArbeidskrav

Godkjent prosjektarbeid


Eksamensform

4 timers skriftlig skoleeksamenErstatter
PSY1003 Helse- og miljøpsykologi

Overlapp

Emnet PSY2303/1 Helse- og miljøpsykologi overlapper med emnet PSY1003/1 Helse- og miljøpsykologi med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen