HiL > Nasjonal Paramedic-utdanning

Paramedic

Nasjonal Paramedic-utdanning er en videreutdanning for faglært ambulansepersonell, og består av en årsenhet på 60 studiepoeng og en påbygningsenhet på 30 studiepoeng.

hilhig

Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik samarbeider med Prehospital divisjon ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål om gjennomføringen.

Nasjonal Paramedic-utdanning gjennomføres på deltid. Undervisningssamlingene foregår på Høgskolen i Lillehammer og på Oslo universitetssykehus, Ullevål. Det benyttes også nettstøttet undervisning i mellomperiodene ved hjelp av Fronter.

I 2003 startet det første kullet på Paramedic-utdanning ved Høgskolen, og over 450 studenter har så langt blitt tatt opp til utdanningen, på totalt 12 kull. I mars 2010 startet det første kullet på påbygningskullet, og våren 2013 var det tredje påbygningskullet ferdig.

Ny kull for både årsstudiet og påbygningsstudiet starter våren 2014. Årstudiet i januar og Påbygning i mars med forhold om tilstrekkelig antall deltakere.

Høgskolen i Lillehammer og Betanien diakonale høgskole har en samarbeidsavtale om gjennomføring av Nasjonal Paramedic-utdanning i Bergen.

Kontakt oss

Kontakt oss

Administrative spørsmål:
Line Kristiansen
Tlf. 61 28 81 37

Annelise Eng-Øvermo
Tlf. 61 28 82 04

Faglige spørsmål:
Studieleder: Heidi Libæk Wold
Tlf. 61 13 54 14 

Trist melding
15. januar 2014

Det er med sjokk og sorg vi har mottatt melding om at Anders Rostrup Nakstad omkom i helikopterulykken på Sollihøgda, tirsdag 14. januar. 

Kurt Høgheim fikk Øyvind Nøhrs minnepris 2013
10. oktober 2013

Kurt Høgheim fikk Øyvind Nøhrs minnepris - Årets Paramedic 2013 som ble utdelt på Ambulanseforum på Gardermoen, med følgende begrunnelse:·       &n...

Seminar og 10 års jubileum avlyses
21. august 2013

Pga for få påmeldte vil det planlagte seminaret og 10 års jubileumet, 17. - 18. oktober bli avlyst.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L