Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Nasjonal Paramedic-utdanning

Paramedic

Nasjonal Paramedic-utdanning er en videreutdanning for faglært ambulansepersonell, og består av en årsenhet på 60 studiepoeng og en påbygningsenhet på 30 studiepoeng.

hilhig

Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik samarbeider med Prehospital divisjon ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål om gjennomføringen. Høgskolen i Gjøvik har det faglige ansvaret for studiet, mens Høgskolen i Lillehammer har adminstrative oppgaver knyttet til studiet.

Nasjonal Paramedic-utdanning gjennomføres på deltid. Undervisningssamlingene foregår på Høgskolen i Gjøvik, på Høgskolen i Lillehammer og på Oslo universitetssykehus, Ullevål. Det benyttes også nettstøttet undervisning i mellomperiodene ved hjelp av Fronter.

I 2003 startet det første kullet på Paramedic-utdanning ved Høgskolen, og over 450 studenter har så langt blitt tatt opp til utdanningen, på totalt 14 kull. I mars 2010 startet det første av til nå tre kull på påbygningsstudiet.

Opptak til studiet skjer ved søknad til Høgskolen i Gjøvik. Søk her: http://www.hig.no/studietilbud/aarsstudier/paramedic

Søknadsfristen er 1. november 2015.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L