HiL > Nasjonal Paramedic-utdanning

Paramedic

Nasjonal Paramedic-utdanning er en videreutdanning for faglært ambulansepersonell, og består av en årsenhet på 60 studiepoeng og en påbygningsenhet på 30 studiepoeng.

hilhig

Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik samarbeider med Prehospital divisjon ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål om gjennomføringen. Høgskolen i Gjøvik har det faglige ansvaret for studiet, mens Høgskolen i Lillehammer har adminstrative oppgaver knyttet til studiet.

Nasjonal Paramedic-utdanning gjennomføres på deltid. Undervisningssamlingene foregår på Høgskolen i Gjøvik, på Høgskolen i Lillehammer og på Oslo universitetssykehus, Ullevål. Det benyttes også nettstøttet undervisning i mellomperiodene ved hjelp av Fronter.

I 2003 startet det første kullet på Paramedic-utdanning ved Høgskolen, og over 450 studenter har så langt blitt tatt opp til utdanningen, på totalt 14 kull. I mars 2010 startet det første av til nå tre kull på påbygningsstudiet.

Opptak til studiet skjer ved søknad til Høgskolen i Gjøvik. Søk her: http://www.hig.no/studietilbud/aarsstudier/paramedic

Søknadsfristen er 1. november 2015.

Kontakt oss

Administrative spørsmål:
Line Kristiansen
Tlf. 61 28 81 37

Annelise Eng-Øvermo
Tlf. 61 28 82 04

Faglige spørsmål:
Studieleder: Pål Anders Mæhlum
Tlf. 48 28 33 17

Bjørn Bjelland er Årets Paramedic 2014
06. oktober 2014

Prisen fra Høgskolen i Lillehammer, Årets Paramedic 2014, er tildelt Bjørn Bjelland, med følgende begrunnelse: Han var ferdig med årsstudiet i Paramedic ved HiL i 2006. Han har vært emneansvarli...

Paramedic årsstudium åpent for søkning på HiG
22. september 2014

Studiet er nå klart for søkning på Høgskolen i Gjøvik, se info på nettsidene: http://www.hig.no/studietilbud/aarsstudier/paramedic Søknadsfristen er: 1. november 2014. Oppstart er i januar 2015.

Påbygningsstudiet tilbys ikke våren 2015
28. august 2014

Det er besluttet å ikke sette igang Påbygningsstudiet neste år, dvs. våren 2015. Studiet vil derfor ikke bli utlyst for søkning som tidligere annonsert. Dette har sammenheng med at rekrutteringen t...

HiG overtar det faglige ansvaret
12. august 2014

Høgskolen i Lillehammer (HiL) og Høgskolen i Gjøvik (HiG) har de siste årene samarbeidet om å tilby Nasjonal Paramedic-utdanning for faglært ambulansepersonell sammen med Oslo universitetssykehus,...

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L