Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Om høgskolen

1. januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark under navnet Høgskolen i Innlandet. Informasjon om fusjonsprosessen finner du på fusjoninnlandet.no

Mer om den nye Høgskolen i Innlandet finner du på inn.no

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L