Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Om høgskolen > Offentlig journal

Offentlig journal

Disse sidene inneholder høgskolens offentlige journal de siste 6 mnd. , jamfør lov om offentlighet i forvaltningen.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L