Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Om høgskolen > Beredskap

Nødnummer

BRANN 110
POLITI 112
AMBULANSE 113

Beredskap

Høgskolen i Innlandet - Lillehammers beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarsforhold ved hendelser der det er behov for krisehåndtering

Kva gjer du ved ulykker/kriser?

1. Redd liv
Ved behov for evakuering av bygg, trykk på brannalarm

2. Varsle nødetatar:

BRANN 110
POLITI 112
AMBULANSE 113

3. Varsle sentralbordet på tlf.: 61 28 80 00 (kl. 0800-1500). Etter kl. 1500, varsle på høgskolens krisenummer tlf.: 04315

Ved hendelser i utlandet

Høgskolen har beredskapsavtale med Sjømannskirken når ulykker og kriser rammer i utlandet.

Døgnbemannet beredskapstelefon: +47 951 19 181. Hvis telefonen allerede har en samtale, eller den for et kort øyeblikk er utenfor dekningsområde, vennligst legg igjen navn og telefonnummer, så ringer de deg i løpet av kort tid.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 10.08.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L