Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Om høgskolen > Organisasjon

Organisasjon

1. januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark under navnet Høgskolen i Innlandet. Inntil en ny organisasjon er på plass fra 1. januar 2018, vil de to tidligere institusjonenes organisasjoner være de gjeldene med sine respektive fagavdelinger og administrasjoner under én felles rektor og ett felles styre.

Administrasjon:

Fagavdelinger:

Kunnskapsdepartementet (KD) er "eier" av de statlige høgskoler og universiteter i Norge. Høgskolen får hoveddelen av sine inntekter gjennom de årlige bevilgninger fra departementet, og er underlagt statens styringssystem og generelle regler for statlige virksomheter. Universitets- og høyskoleloven setter de sentrale rammebestemmelsene om virksomheten.

En oversikt over høgskolens styringsordning finner du i dokumentet Organisering, ledelse og styring ved Høgskolen i Lillehammer (pdf).

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 12.10.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L