Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Kontakt oss

Høgskolen i Innlandet
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap
Postboks 400
2418 Elverum

Besøksadresse: Industrigata 17, Lillehammer

Dekan: Aksel Hagen - tlf +47 61 28 80 60

Kontorsjef: Linda Terningen - tlf + 47 61 28 83 92

Ta direkte kontakt med våre ansatte

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 31.05.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L