Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Om Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG)

Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) tilbyr studier i økonomi og administrasjon, organisasjon og ledelse samt reiselivsfag i form av årsstudier og bachelorstudier. Studietilbudet ved avdelingen omfatter også masterstudier i innovasjon og næringsutvikling (MAINN) samt Master i Public Administration (MPA).

Ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP) er tilknyttet denne avdelingen.

Det er rundt 45 fagansatte på avdelingen, hvor over halvparten er i kombinerte stillinger med 45 prosent av sin arbeidstid avsatt til forsknings- og utviklingsarbeid.

Det er samlet sett en omfattende forskningsvirksomhet ved avdelingen. Dette gir bl.a. som resultat, en stor grad av forskningsbasert undervisning, i tillegg til omfattende nasjonal og internasjonal publisering - med tilhørende nettverk.

Les mer om forskningsvirksomheten ved Høgskolen i Innlandet.

Avdelingen har egen avdelingsadministrasjon som yter gode tjenester for studenter og ansatte.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 20.06.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L