Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Kontakt oss

Høgskolen i Innlandet
Avdeling for samfunnsvitenskap
Postboks 400
2418 Elverum

Besøksadresse:

Gudbrandsdalsvegen 350
2624 Lillehammer

Dekan Marit Roland Udnæs
Tlf.: +47 61 28 82 11

Eller du kan ta direkte kontakt med våre ansatte

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 22.05.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L