Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Om høgskolen > Organisasjon > Fagavdelinger > Samfunnsvitenskap > Om Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV)

Om Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV)

ASV har studietilbud innenfor internasjonale studier med historie, rettsvitenskap/juss, psykologi, idrettsvitenskap, kulturprosjektledelse og film- og fjernsynsvitenskap. Studietilbudet omfatter års-, bachelor- såvel som masterstudier.

Sist oppdatert: Gro Vasbotten 30.01.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L