Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet
Et fullsatt auditorium tok velvillig i mot utenriksministeren 23.08.11
Slind A og Kokslien M
Kine, Stine og Ragnhild kan si seg godt fornøyd med ISHs karrieredag 2014.

Studietilbud

Avdeling for samfunnsvitenskap har følgende studietilbud:

ASV har også ansvar for Ex. phil., Ex. fac og andre vitenskapsteorietiske emner på de ulike avdelingene knyttet til fagmiljøet i filosofi og idehistorie. Les mer. 

Sist oppdatert: Karen-Ingrid Fryjordet 08.02.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L