Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Om høgskolen > Organisasjon > Fagavdelinger > TV-fag (TVF) > Avdeling for TV-fag

Avdeling for TV-fag

Ved Avdeling for TV-fag får du en attraktiv fagkompetanse som TV-bransjen etterspør. Du lærer å jobbe med praktisk, faktabasert TV-produksjon for alle plattformer og visningsformer.

TVF har gjennom mange år hatt en av landets ledende dokumentarutdannelser, og undervisning i dokumentarfilm er en viktig del av vårt undervisningsopplegg.

For at studentene skal kunne utvikle grundig fortellerteknisk kompetanse, trenger de god øvelse i å framstille og håndtere virkelige mennesker og hendelser. Dokumentarfilmen er opphavet til alle faktaproduksjoner på TV. Derfor er dokumentarfilmmetodikk og dens framstillinger av virkelighetsbilder basis for historiefortellingen i våre studier.

Så godt som all underholdning på TV er flerkameraproduksjoner, enten det er talkshow, gameshow, konserter, prisutdelinger, sportsproduksjoner eller andre formater. Hos TVF får flerkamerastudentene produsere mange av disse formatene med profesjonelt utstyr i moderne TV-studioer eller mobile produksjonsenheter som f.eks. OB-buss. Vi utdanner til alle kreative og tekniske fagfunksjoner innen flerkamera og etter skolen blir mange av studentene tilbudt jobb i TV-kanaler, produksjonsselskaper og tekniske leverandører til TV-produksjon.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 28.01.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L