Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

TV-fagenes verdiplattform

Skolen vår er forskningsbasert, preget av åpenhet, nærhet, fri kommunikasjon, respekt og intellektuell redelighet. Studiene bygger på akademisk kvalitet og bidrar til en kritisk fag- og samfunnsforståelse.

Vi utdanner studenter med integritet, evne til kritisk refleksjon og stor etisk forståelse. Dette er kompetanse som er av stor betydning i utviklingen av TV-mediet, uavhengig av teknologi og distribusjonsformer.

Undervisningen vår skal gi studentene kunnskap og kompetanse på høyeste nivå i Norge. Undervisningsmetodene våre baserer seg på erfaringer om hvordan best mulig ivareta personlig utvikling. Vår grunntanke er at studentene skal ha en så bred produksjonserfaring som mulig før de uteksamineres fra oss. Kvalitet i studentenes læring, individuelt og gruppevis står sentralt, og vi vektlegger tett oppfølging og veiledning.

Våre studenter skal forberedes på en bransje i stadig endring. Entreprenørskap og innovative prosesser og metoder står sentralt i vår undervisning, og studentene tilegner seg metoder for å skape egne arbeidsplasser og næring.

Skolens lærere og gjestelærere er høyt kvalifiserte fagfolk med lang bransjeerfaring, dype fagkunnskaper, gode pedagogiske ferdigheter og evne til helhetssyn.

Vi stiller store krav til studiekvalitet og læringsutbytte, og gjennomfører et kontinuerlig pedagogisk utviklingsarbeid.

Undervisningen vår er basert på viktige etiske og verdimessige prinsipper og retningslinjer, slik de blant annet er nedfelt i Pressens Vær Varsom Plakat, Redaktørplakaten, Tekstreklameplakaten og Allmenkringkastingsloven.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 28.03.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L