Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Anne Sofie Lofthus

Tittel: Forskningsrådgiver
E-post: anne.lofthusSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 612 88 277
Profil i databasen Cristin
Forskningsrådgiver Anne Sofie Lofthus

Lofthus startet som forskningsrådgiver i 60 % den 1. november 2011 og 100 % fra 1. februar 2012

Forskningsrådgiver har hele høgskolens FoU-satsning som arbeidsfelt og rapporterer til viserektor for forskning Yvonne Fritze.

Arbeidsoppgavene består blant annet i :

  • Administrative oppgaver knyttet til PhD-satsningen og oppfølging, tilrettelegging og koordinering av høgskolens FoU-satsning.
  • Bistå administrativt i søknadsskriving, akkvisisjon og oppfølging av eksternt finansierte prosjekter. Dette inkluderer også kontakt med eksterne aktører som Forskningsrådet og andre forskningsfond.
  • Ivareta sekretærfunksjon for interne utvalg og for styret i saker som vedrører forskning.
  • Vedlikehold og utvikling av forskningsrelaterte web-sider på hil.no .
  • Holde seg orientert om nasjonal og regional forskningspolitikk.
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L