Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Bente Karin Stormoen Roel

Tittel: Arkivleder
E-post: bente.roelSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 83 91

Bente Karin Stormoen Roel (Foto: Gro Vasbotten)

Ledelsens stab

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L