Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Gro Vasbotten

Tittel: Informasjon og kommunikasjon
E-post: gro.vasbottenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 82 82 / +47 994 05 347

Gro Vasbotten (Foto: Marit Roland Udnæs)

Gro Vasbotten er tilknyttet fellesadministrasjonen med intern og ekstern kommunikasjon som arbeidsområde, hun arbeider også med grafisk design og informasjonsmateriell for HiL. Hun har vært ansatt ved HiL siden 1998.

Vasbotten er leder og hovedtillitsvalgt for Norsk tjenestemannslag (NTL) ved HiL.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L