Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Eva Bakøy

Tittel: Prorektor for forskning Lillehammer
E-post: eva.bakoySPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 82 14
Profil i databasen Cristin
Eva Bakøy

Utdanning: Dr. philos

Tidligere ansettelser: Universitetet i Bergen

Forskningsfelt: Produksjonsstudier (film og fjernsyn), Film, tv og migrasjon, Fjernsynshistorie, Fjernsynsgenre, Film teori og analyse

Forskningsprofil: Eva Bakøy er professor i film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer. Hun har publisert bøker og artikler om følgende tema: filmanalyse, diasporafilm, fjernsynsprogram for barn, sjekkeprogrammer på tv, tv og migrasjon, film historie samt kvalitetsdiskurser knyttet til film, fjernsyn og foto. Hun leder for tiden det internasjonale forskningsprosjekt «How to succeed in the private film and television industries» som undersøker produksjonskulturene i bærekraftige film- og tv-selskaper i Norge, Danmark, Nederland og Storbritannia.

Akkvisisjon:
Forskningsrådet
Rådet for anvendt medieforskning

Utenlandsopphold:
2014: Visiting professor University of California, Berkeley
2007: Visiting professor University of Wollongong, Australia

Relevante verv:
Leder for PhD-utdanningen Audiovisuelle medier: fellesgrad mellom NTNU og HiL
Nestleder for Forskningsutvalget ved HiL
Redaktør Norsk Medietidsskrift
FoU koordinator ved TVF

Phd-veiledning:
Stine Sand Eira (2014-2017) Regional film- og tv-produksjon
Janne Wiken Halvorsen (2013 – 2017) Fitnessblogging
Kai Schwind (2011-2014) «The Office"
Publikasjoner

Lenker:
Sifti.no
Audiovisuelle medier (VisMed)
Phd.-programmet VisMed

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L