Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Kjell Ivar Iversen

Tittel: Konstituert høgskoledirektør
E-post: kjell-ivar.iversenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 83 65
Profil i databasen Cristin
Konstituert direktør Kjell Ivar Iversen

Ledelsens stab

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L