Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Torunn Lauvdal

Tittel: Prosjektleder
E-post: torunn.lauvdalSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 85 75
Profil i databasen Cristin
Person

Høgskolen i Innlandet/Ledelsens stab

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L