Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Om høgskolen > Organisasjon > Fellesadministrasjonen > Økonomi, innkjøp, drift

Økonomi, innkjøp og drift

Økonomi- og driftsavdelingen ved Høgskolen i Lillehammer er organisert i en seksjon med en felles leder.

Økonomi

Økonomiseksjonen har ansvar for den totale økonomiforvaltningen ved høgskolen:

  • Budsjettfordeling
  • Oppfølging av regnskap
  • Regnskapsføring
  • Innkjøpstjenester

Veiledning: Hvordan sende e-faktura til HiL

Innkjøp

Vi har fått ny hotellavtale.

Veiledning: Hvordan bestille hotell

Økonomiansatte

Drift

Høgskolens servicesenter (tlf.: 61 28 80 00) er senteret for interne tjenester overfor skolens ansatte og den daglige bygningsmessige drift. Dette innebærer tjenester som:

  •  Post
  • Sentralbord
  • Renhold
  • Drift
  • Planlegging av diverse arrangement

Driftsansatte

Sist oppdatert: Erland Flaten 02.05.2012

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L