Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Serviceansatte

Liv Overhalden
Bygg- og driftsleder
liv.overhaldenSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Overhalden, Liv

Tove  Fjellving
Teamleder renhold
tove.fjellvingSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Tove Fjellving

Heidi Moldal
Servicemedarbeider
heidi.moldalSPAMFILTER@hil.no
Heidi Moldal (Foto: Gro Vasbotten)

Mehran Amirnejad
Servicemedarbeider
+47 61 28 83 58
mehran.amirnejadSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Mehran Amirnejad

Randi  Kirkeby
Organisasjonssekretær LiSt
randi.kirkebySPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Randi Kirkeby (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Eli Kjønsberg
Seniorkonsulent
eli.kjonsbergSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Eli Kjønsberg (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Olaug Thorsgård
Prosjektmedarbeider
+ 47 61 28 85 77
olaug.thorsgardSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Person

Ave Adamoniene
Renholder
+ 47 61 28 85 57
ave.adamonieneSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Ave Adamoniene


Penny Anita Bygdås
Renholder
Mer informasjon..
Penny Anita Bygdås (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Torill Margrethe  Haug
Renholder
torill.haugSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Torill Margrethe haug (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Stefan Milicevic
Renholder
Mer informasjon..
Person

Marit Nerland
Renholdsoperatør
+ 47 61 28 85 63
marit.nerlandSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Person

Trine Aasvang Olsen
Renholder
Mer informasjon..
Trine Aaasvang Olsen (Foto: Gro Vasbotten/HiL)


Wenche Nordgård Strøm
Renholdsoperatør
+ 47 61 28 85 62
wenche.stromSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Person20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L