Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Om høgskolen > Organisasjon > Fellesadministrasjonen > Personal- og organisasjonsseksjonen

Personal- og organisasjonsseksjonen

Personal- og organisasjonsseksjonen er en del av høgskolens Fellesadministrasjon som har sin hovedoppgave i forhold til å støtte opp om og levere tjenester som understøtter høgskolens samfunnsoppdrag:

  • Undervisning
  • Forskning
  • Formidling
  • Regional utvikling

Seksjonen skal bidra til at organisasjonen tar best mulig beslutninger på organisasjons- og individnivå ved å være en profesjonell serviceenhet og kunnskapsleverandør innenfor personal- og organisasjonsområdet overfor ledere og medarbeidere ved høgskolen.

PO-seksjonen utfører en rekke oppgaver knyttet til den enkelte medarbeiders arbeidsforhold som lønn, sykefravær, permisjoner mv. Seksjonen skal videre være pådriver og bistå høgskolens toppledelse i strategisk organisasjonsarbeid, og støtte ledelsen og de enkelte avdelings-, og enhetsledere i så vel løpende personalledelse som oppfølging av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø og gjennomføring av endringsprosesser. Seksjonen er daglig kontaktpunkt for hovedtillitsvalgte og hovedverneombud og har sekretariatsansvar for IDF-møte (hovedtillitsvalgte og ledelse), AMU og Likestillings-, inkluderings- og antidiskrimineringsutvalget.

Personalansatte

Informasjon for de ansatte ved høgskolen finner du på internsidene Medarbeiderportalen (krever pålogging med ordinært Feidepassord hvis du ikke er pålogget HiLs nett)

Sist oppdatert: Lars Petter Mathisrud 18.02.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L