Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Medarbeidere i PO-seksjon

Lars Petter Mathisrud
Personal- og organisasjonsdirektør
61288261 / 91175720
lars.petter.mathisrudSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Personaldirektør Lars Petter Mathisrud

Jeanette  Forseth
Konsulent
61288119
jeanette.losetSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Jeanette Forseth (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Anne-Grethe Grinnhaug
Seniorrådgiver
61288124
Anne-Grethe.GrinnhaugSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Anne-Grethe Grinnhaug

Liv  Gjerde
Rådgiver
61288072
liv.gjerdeSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Liv Gjerde Djup

Wenche Plukkerud Hassel
Teamleder lønn
61288217
wenche.hasselSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Wenche Plukkerud Hassel


Tove Holen
Personalkonsulent
+47 61 28 82 37
Tove.HolenSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Tove Holen (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

John Arne  Hulberg
Seniorrådgiver
+47 612 88 399
john.arne.hulbergSPAMFILTER@hil.no
John Arne Hulberg


Noorit Larsen
Hospitant
+ 47 61 28 85 18
noorit.larsenSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Person

Siv Anne Kroken Nilsen
Personalkonsulent
+47 61 28 80 57
siv.anne.nilsenSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Siv Anne Kroken Nilsen

Marita Hagen Stok
Personalrådgiver
+47 61 28 82 16
marita.stokSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Marita Hagen Stok (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Olaf Kristian Sund
Rådgiver
+ 47 61 28 85 71
olaf.kristian.sundSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Person

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L